Beheer Vereniging van Eigenaren

In een Vereniging van Eigenaren (VvE) verenigen de eigenaren van een gebouw zich in een bij wet opgerichte vereniging. U koopt dus niet alleen het exclusief gebruiksrecht van het appartement maar u bent tevens mede-eigenaar van alle gemeenschappelijke delen en zaken van het gehele gebouw. Samen bent u verantwoordelijk voor het gezamenlijk onderhouden, renoveren en verzekeren van het gebouw.

De wens van iedere eigenaar is wonen zonder problemen. Om dit te realiseren is een goed functionerende Vereniging van Eigenaren nodig. Het goed beheren kost veel tijd en moeite en vergt deskundigheid op het gebied van administratie, planning en technisch inzicht. Een professionele beheerder zorgt voor waarborging van de continuïteit, vakkundig administratief- en technisch beheer en bovenal voor onafhankelijkheid.

Vastion draagt zorg voor kwalitatief goed beheer op zowel bestuurs als technisch niveau zodat eigenaren zich bezig kunnen houden met datgene waarvoor zij een appartementsrecht hebben gekocht: prettig wonen met de zekerheid dat financiën en onderhoud in VvE-verband adequaat worden bijgehouden. Het beheer wordt uitgevoerd op basis van betrokkenheid en nauwe samenwerking met de voorzitter, dan wel het bestuur en de technische commissie en of kas commissie.